Ontwikkel-combinatie Energiepark Leiden (OCE)

Programma van Eisen voor nieuwbouw
24-uursopvang

Afbeelding1

Cliënt is thuis, begeleider te gast

 
ICS heeft het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen (PvE) geschreven in opdracht van Ontwikkel-combinatie Energiepark Leiden (OCE). Een complexe opgave vanwege de veelheid aan betrokken partijen, ieder met andere wensen, behoeften en belangen. Het overkoepelend uitgangspunt is dat de cliënt in het nieuwe pand THUIS is en de begeleider te GAST.
 
Om dit te realiseren, heeft ICS de wensen en behoeften van zorg- en welzijnsaanbieders, hulpverleners, sociale wijkteams, wijkbewoners, politie, woningcorporatie, maatschappelijke ontwikkeling Leiden en OCE met elkaar verbonden. Met de inzet van creatieve werkvormen zijn alle wensen, behoeften en belangen in kaart gebracht. Het resultaat is een passend ruimtelijk, functioneel en technisch PvE.

Afbeelding1

Resultaat

Onze diensten: