ELLENBISSCHOFF_ICS

Ellen Bisschoff

Senior adviseur

Expertises

Vertaling visie naar huisvesting, Programma van Eisen, GGZ, HIC, jeugdzorg, Voortgezet onderwijs

"In nauwe samenspraak met opdrachtgevers en eindgebruikers, maak ik graag meer van hun ideeën en verlangens."