12 november 2021

Hacking Health Amsterdam 2021

Samen werken, samen sterker!

HHA 2

Monique bracht samen met Adinda Uittenbogaard van Reade een probleem in dat gericht was op het tekort aan rolstoelgeschikte woningen voor mensen die na revalidatie naar hun eigen wijk willen terugkeren. Hun team heeft daarop de WoonSwapp bedacht. WoonSwapp is een platform dat bewoners van een potentieel aanpasbare woning verleidt om te verhuizen, zodat die woning vrijkomt voor een rolstoelgebruiker. Het idee is doorontwikkeld tot een prototype voor het stadsdeel West en getoetst door een ervaringsdeskundige.
Adinda: “Het mooie van dit plan is dat het op relatief korte termijn inzetbaar is, schaalbaar is van Amsterdam West naar heel Amsterdam én het de inclusiviteit van een wijk vergroot. Daarnaast past het binnen het grotere plaatje van woningnood in de grote Nederlandse steden: scheefwonen aanpakken en doorstroom bevorderen door het herbestemmen van bestaand vastgoed.”

Monique: "Het in contact zijn met een ervaringsdeskundige is van onschatbare waarde."

Het team van Ilse is zo enthousiast geworden, dat ze na de hackathon starten met een experiment om zo het idee een vlucht te geven. Ze bedachten een manier om gebruik van technologie onder ouderen te bevorderen. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is robot Tessa. Tessa helpt structuur in hun dagelijkse leven te brengen, bijvoorbeeld door suggesties te doen voor activiteiten zoals koffiedrinken. Ouderen zijn vaak terughoudend in het gebruik hiervan als dit wordt geadviseerd door zorgmedewerkers of mantelzorgers. Het idee is om mensen die robot Tessa al gebruiken als ervaringsdeskundigen in te zetten. Door de ervaringsdeskundigen in contact te brengen met mensen voor wie Tessa een uitkomst kan bieden, wordt de overstap laagdrempeliger.

Ilse: "Durf in je netwerk om hulp te vragen. Samen werken, samen sterker!"

Alle deelnemende teams volgden een zelfde proces van ‘design thinking’. Hierbij bleek de faciliterende kennis en kunde van ICS alle groepen ten goede te komen. Vooral de combinatie van diverse teams en de brainstormfase leverde per vraagstuk een opbrengst op van tientallen verschillende ideeën. Ellen: “Soms gaat het meer om het verbinden en zichtbaar maken van al bestaande oplossingen, dan om een nieuw idee toe te voegen.” Een mooi voorbeeld daarvan is het concept van het team van Floor. Daar leeft de wens om iedereen in het verpleeghuis een betekenisvolle dag te geven. De uitkomst hiervan is een uitleenservice met allerlei middelen die mensen met dementie kunnen helpen bij het dagelijks leven. Eigenlijk een speel-o-theek voor oudevandagen; van zorgrobot tot snoezeldeken. De gebruikers kunnen ze uitproberen en na verloop van tijd ruilen of teruggeven; laagdrempelig, goedkoop en duurzaam.

Floor: "Het gaat over verbinden en ontsluiten van alle goede oplossingen die er al zijn."