Woonzorgvisie

Met een toekomstgerichte visie op wonen en zorg, zorgt u dat u een voorloper bent en voldoende geschikte woningen voor uw inwoners met een ondersteunings- en of zorgbehoefte voor nu en in de toekomst veiligstelt. Een ander belangrijk voordeel is dat u zo grip krijgt op uw toekomstige WMO kosten en een geschikte leefomgeving in uw gemeente.

Een afgeleide van de woonzorgvisie zijn de afwegingskaders. We merken dat de behoefte hieraan toeneemt door initiatieven van woningcorporaties, zorginstellingen en de toename van particuliere initiatieven.

Waarom een woonzorgvisie?

Ontwikkelingen in de markt voor (oudere) mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zorgen ervoor dat de vormen van wonen met zorg in gemeenten toeneemt en verandert.
Met een gedragen woonzorgvisie houdt u de regie; U heeft uw opgave in beeld, uw strategie uitgezet en afwegingkaders bepaald.
ICSzorg verzorgt deelsessies voor het kennis- en leertraject van Plaform31

WhatsApp Image 2020-04-20 at 11.21.52

 

 

 

 

‘Jouw gemeente klaar voor een toekomst waarin mensen met een ondersteunings- en of zorgbehoefte zich thuis voelen in een geschikte woning en fijne leefomgeving.’

De route

De woonzorgvisie is een goed instrument voor een integrale benadering van wonen, zorg en welzijn.
Wij weten wat er speelt binnen de domeinen wonen en zorg en kunnen vanuit een neutrale rol u ondersteunen.
Wij stimuleren een proces waarbij gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en ook bewoners nauw samen optrekken. Bouwen aan de leefomgeving gaat over mensen. Dat is ons vertrekpunt. Vraagstukken benaderen wij met een open blik, zo komen we samen tot maatwerk.

Naast het ontwikkelen van de woonzorgvisie vinden wij de begeleiding van de uitvoering minstens zo belangrijk. Door kaders te ontwikkelen voor prestatieafspraken en de uitvoering ervan te begeleiden (incl. de afwegingskaders) zorgen wij ervoor dat het doel van de uitgezette koers wordt bereikt!

WhatsApp Image 2020-04-20 at 11.21.52