Woonzorgcentrum De Noorderbrug Bedum

Aardbevingsbestendige (ver-)nieuwbouw

Mquette Bedum iaa
Mquette Bedum iaa

Van planvorming tot projectmanagement

ICSzorg begeleidt dit project van A tot Z. Van planvorming, visie- en conceptontwikkeling tot projectmanagement op de bestaande locatie, maar ook voor de tijdelijke locatie. Altijd denkend vanuit de doelgroep, in dit geval NAH.

Een complexe en unieke opgave door de afstemming tussen overheden, gemeente, andere zorginstellingen, woningcorporaties en uitvoerende partijen. Ook zijn de plannen veranderd: waar eerst rustig toegewerkt kon worden naar (ver-) nieuwbouwplannen, ontstond immers de noodzaak om versneld een tijdelijke locatie te bouwen.

Het resultaat:

Diensten van ICSzorg: