16 maart 2023

Dromen over een ideale woonwijk

Tekening Timon woonwijk
Tekening Timon woonwijk

Een wijk waar sport, onderwijs en zorg hand in hand gaan en waar ontmoeting wordt gestimuleerd in een mooie groene omgeving. Een wijk waar deelauto’s en deelfietsen de normaalste zaak van de wereld zijn en waar top down plaats heeft gemaakt voor bottom up. Een wijk waar collectief particulier opdrachtgeverschap en inclusiviteit vanzelfsprekend zijn.  Zo’n wijk klinkt misschien als toekomstmuziek, maar wij geloven daarin!  Samen kunnen we deze ideale woonwijk ook nu al realiseren en dat begint door over de horizon heen te kijken.

 

Dat is wat we met collega’s van verschillende onderdelen van ICS deden tijdens de inspiratiebijeenkomst op de interne inspiratie dag van ICSzorg, ICSInterim, BOAadvies en ICSadviseurs in februari dit jaar. Dromen over een woonwijk waar jong en oud samenleven en samen zorgen voor de mensen die net wat extra zorg nodig hebben. De uitkomsten delen we graag met u; ICS-collega Timon Bulten ving onze dromen in de tekening die u hiernaast ziet.