Strategisch vastgoedplan

Het strategisch vastgoedplan (ook wel Strategisch huisvestingsplan of SHP genoemd) biedt uw organisatie een breed toekomstperspectief voor uw huisvestingsportefeuille:

 • Het vertaalt uw strategische koers en ontwikkelingen in de context naar huisvestingsdoelen
 • Geeft richting aan uw aanpak en positionering in relatie tot trends en ontwikkeling in de zorgmarkt
 • Biedt een toetsingskader voor nieuwe initiatieven
 • Zorgt dat u proactief kunt inspelen op toekomstige planvorming
 • Biedt kader voor uw eigen huisvestingsbeleid.

 

Vanuit onze integrale aanpak en met actieve werksessies maken wij de verbinding tussen zorg, financiën en vastgoed zodat uw plannen aansluiten bij het primaire proces maar ook financieel haalbaar zijn.

Audit SVP
Audit SVP
Audit SVP
gispen_stichting-woon-en-zorgcentrum-avondlicht_herwijnen_k5b0819-1024x461

Onderdelen Strategisch vastgoedplan

In onze visie bestaat een SVP uit:

 • Een Strategische huisvestingsvisie (SHP). Uw strategisch beleid, visie en ontwikkelingen in uw context vertaald naar uitgangspunten voor uw huisvesting. Wij denken daarbij van binnen uit.
 • De Staat van de huisvesting geeft een overzicht van de huidige staat van de gebouwen. Zowel in functionele, technische als financiële zin.
 • De Huisvestingsdoelen zijn de resultaten van de confrontatie tussen de beoogde en de huidige situatie. Dit deel schetst de doelstellingen voor de komende jaren (doorgaans 10 jaar).
 • De Routekaart geeft een praktische en concrete vertaling naar de plannen voor de komende jaren (scenario’s, planning en financiële impact).

Strategisch huisvestingsplan (SHP) levert op:

 • Heldere en praktische kaders voor uw huisvestingsbeleid;
 • Inzicht in de staat van uw vastgoedportefeuille;
 • Inzicht in de risico’s in de komende jaren en advies over hoe u deze in uw portefeuille kunt verkleinen;
 • Een realistisch en uitvoerbaar plan (scenario’s) voor de ontwikkelingen in de komende jaren;

 

Vanzelfsprekend zal dit Strategisch vastgoedplan draagvlak moeten hebben in de organisatie.