Programma van Eisen

U staat aan de vooravond van nieuwbouw, renovatie of verbouw. Dan is het belangrijk om te onderzoeken wat u in de toekomst nodig heeft. In een Programma van Eisen (PvE) zijn de uitgangspunten vastgelegd die belangrijk zijn voor een nieuw gebouw. Dit gaat over ruimtelijke en functionele aspecten, sfeer, beleving en over technische en duurzame prestaties. Bij het ontwikkelen van een PvE maken we samen met u de vertaalslag van visie en ambities van de organisatie naar de betekenis ervan voor de huisvesting.

 

Het PvE is een richtingbepalend document in de koers naar toekomstgerichte huisvesting. We kunnen zowel een ruimtelijk-functioneel als een technisch Programma van Eisen opstellen. Onze aanpak is onderscheidend doordat we van binnenuit denken en gebruikers nauw meenemen in de ontwikkeling.

BFBM0305

Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen

Het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen (RF-PvE) beschrijft de visie en ambities van de organisatie en geeft inzicht in de ruimtelijke en functionele eisen waar het gebouw aan dient te voldoen. We denken van binnenuit en nemen gebruikers mee in de ontwikkeling. We maken PvE’s waarbij duidelijk is hoe de nieuwe omgeving de kwaliteit van het primaire proces kan versterken en op welke manier duurzame aspecten een rol krijgen in de huisvesting. Onze PvE’s staan aan de basis van gebouwen die duurzaam, circulair en gezond zijn, maar ook financierbaar, exploitabel en met zo min mogelijk risico’s.

Technisch Programma van Eisen

Het Technisch Programma van Eisen (T-PvE) omvat alle technische uitgangspunten voor de realisatie van de (ver)nieuwbouw. Samen met het RF-PvE dient dit document als input voor de ontwerpende partijen, voornamelijk architect, constructeur, adviseur bouwfysica en adviseur installaties.

Het T-PvE vertaalt de visie en ambities uit het RF-PvE naar (functioneel) technische uitgangspunten en prestatie-eisen voor het terrein, de bouwfysische aspecten, de bouwkundige werken, de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties en de transportinstallaties.

 

We trekken samen op met kennispartners op het gebied van zorgtechnologie en domotica en nemen deze thema’s vanaf de start van de planvorming mee”.

BarbaraTrienen_ICS_CASE1_Westerkim_030_IMG_525520190401

Duurzaamheidsambitie in Programma van Eisen

Belangrijke en onderscheidende elementen in het technisch Programma van Eisen (tPvE) zijn het vastleggen van de ambities van uw organisatie ten aanzien van duurzaamheid, Circulair Bouwen en Natuurinclusief Bouwen.

We helpen graag met het bepalen van het ambitieniveau dat past bij uw organisatie. Daarnaast kennen wij alle ins en out van geldende eisen en regelgeving voor zorgvastgoed. Dit vertalen wij naar technische uitgangspunten en prestatie-eisen die meetbaar, bestuurbaar en uitvoerbaar zijn.