Huisvestingsvisie

Een heldere visie is voorwaarde voor een gedegen plan- en besluitvorming.

ICSzorg adviseert bij het ontwikkelen van huisvestingsconcepten op basis van uw visie op de zorg. Hierbij nemen wij de gebruikers en andere betrokkenen mee in het maken van de vertaling van het zorgproces naar toekomstgerichte huisvestingsdoelen.

De huisvestingsvisie is een eerste aanzet voor een Programma van Eisen.

Waarom een huisvestingsvisie?

Het ontwikkelen van goede huisvesting en het formuleren van een samenhangende toekomstvisie gaan hand in hand. In onze trajecten besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Het team van ICS beschikt over sterke vaardigheden met betrekking tot gebruikersparticipatie en hanteert werkvormen die teambuilding, toekomstgericht denken en creativiteit stimuleren. Strak geleid en toekomstgericht.

Binnen het overkoepelende zorgconcept is er aandacht voor op maat gemaakte concepten met betrekking tot werkplekken, eten en drinken, facility management en sociale infrastructuur die zijn afgestemd op de processen, bewoners, medewerkers en cultuur van de zorgorganisatie.

Huisvestingsconcept

Een huisvestingsconcept is nog geen plan, het schema verbeeld geen gebouwvorm, maar benoemt de belangrijkste functionele elementen en de directe en indirecte relaties tussen ruimten.

In een huisvestingsconcept wordt de visie op zorg en ruimte verbeeld. Hierin worden de verschillende functies en de ruimtelijke organisatie zichtbaar gemaakt. Dit is een vertaling van het gebruiksproces naar ruimtelijke structuur.

heliomare1