Zorg

ICSzorg helpt partners in de zorg om visie te vertalen naar goede leef- en zorgomgevingen, naar een goede ruimtelijke samenhang en naar een goede relatie tussen de gebruiker, het gebouw en de omgeving waarin het gebouw staat. Goede ruimtelijke voorwaarden, waarin zorg op de juiste momenten wordt geboden en mensen elkaar in een veilige en uitdagende omgeving ontmoeten.