All Rights Reserved by Barbara Trienen Photography

ICS Ruimteregiegroep

ICSzorg maakt net als ICSadviseurs, BOAadvies en ICSinterim
onderdeel uit van de ICS Ruimteregiegroep. Ook ons eigen voedselbos Velics is onderdeel van deze groep.

Ruimteregie

 

Onze visie op organisatie en huisvesting hebben wij samengebracht in onze kerncompetentie Ruimteregie. Ruimteregie bestaat uit een zorgvuldige regie over interne veranderingen, gecombineerd met een strak management van het bouwproject. Bij een goede aansturing, kunnen beide elkaar stimuleren met als resultaat rendementsverbetering van zowel organisatie als huisvesting.

All Rights Reserved by Barbara Trienen Photography
All Rights Reserved by Barbara Trienen Photography

Onafhankelijk

 

Wij zijn volstrekt onafhankelijk. De ICS Ruimteregiegroep is eigendom van vier bevlogen adviseurs uit de eigen organisatie. Vanuit die positie dragen wij zorg dat het eindresultaat volledig aan uw wensen en eisen voldoet. Door de onafhankelijke positie zijn wij in staat bruggen te bouwen in complexe belangenvelden, zoals tussen gebruikers en bouwwereld, tussen financiers en gebruikers, tussen gebruikersgroepen, tussen publieke en private partijen en tussen korte- en langetermijnbelangen.