Van het Informatie Centrum Scholenbouw naar ICSadviseurs

ICSadviseurs is in 1955 begonnen als Informatie Centrum Scholenbouw, afgekort: ICS. Inmiddels heeft ICSadviseurs zich ontwikkeld tot een organisatie met een grote diversiteit aan klanten en projecten op alle markten voor not for profit. Met trots kijken wij terug op onze rijke geschiedenis die ons gevormd heeft tot de mooie organisatie die we vandaag de dag zijn.

  • sinds

  • 1955

19
55

1955

Informatie Centrum Scholenbouw

De naoorlogse geboortegolf zorgde voor een grote vraag naar woningen, maar ook naar scholen. Er was grote behoefte aan vernieuwende inzichten, verbeterde normering en inspirerende voorbeelden om de grote groei aan leerlingen op te vangen. Het Bouwcentrum in Rotterdam nam het initiatief om daarvoor een informatiecentrum op te zetten. Het Ministerie van Volkshuisvesting en het Ministerie van Onderwijs ondersteunden dit initiatief en uit die samenwerking kwam in 1955 het Informatie Centrum Scholenbouw voort; ICS! Een stichting die zich focuste op onderzoek, advies en actieve voorlichting aan het scholenveld. De rijksoverheid en gemeenten waren in de startjaren de belangrijkste opdrachtgevers.

jaar-groot

1968

Verdere groei

jaar-groot

1985

Marktverbreding

Rond 1985 vond een organisatorische afsplitsing plaats, waardoor ICS niet langer onderdeel uitmaakte van het Bouwcentrum in Rotterdam. ICS kwam helemaal op eigen benen toen in 1990 eigen huisvesting gevonden werd in Gouda. Het succes was groot en het bureau groeide in twee jaar van 25 naar vijftig medewerkers. Opdrachtgevers vroegen ICS steeds meer naar aan onderwijshuisvesting gerelateerde vraagstukken in andere sectoren, zoals sport en welzijn. De concentratie en samenvoeging van opleidingen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs leidde tot een grote adviesbehoefte.

visie-groot
van-nelle

1992

Nieuwe
vestigingen

2000

Overname en nieuwe start

2005

Weer op eigen benen

2010

Grensverleggend

2016

Overname BOAadvies

All Rights Reserved by Barbara Trienen Photography
BarbaraTrienen_Sfeerfotografie_Zwolle_ICS006_IMG_800220190218-min-min

2020

Bundeling zorgexpertise in ICSzorg