IMG_2480_ICS_SfeerRotterdam_2021

Wij zijn CO2-neutraal!

Ten aanzien van duurzaamheid willen we het verschil maken. Veel van de projecten waar we aan werken resulteren in publieke gebouwen die alleen al door hun aard een voorbeeldfunctie vervullen. Een voorbeeldfunctie voor kinderen, medewerkers, bezoekers, omwonenden en de bestuurders die gebruik maken van die gebouwen. Daarom vinden we het belangrijk om te werken aan projecten die bijdragen aan een betere wereld.

CO2-neutrale organisatie

 
Door uw opdracht neer te leggen bij ICSzorg, weet u dat u CO2-neutraal inkoopt. Dit realiseren we door enerzijds onze CO2-footprint maximaal te verkleinen en de resterende uitstoot te compenseren. Hoe? We komen uiteraard graag bij u op locatie, maar daardoor is mobiliteit de belangrijkste factor in onze CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te minimaliseren beperken we vervoersbewegingen en reizen onze adviseurs met elektrisch vervoer (meer dan 80% van ons wagenpark is elektrisch). Verder besteden we bij al onze inkoop aandacht aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot. Jaarlijks brengen we in kaart wat de resterende CO2-footprint is en compenseren we deze volledig door bijvoorbeeld bomenplant in Nederland.