Woonzorgcentrum De Stelp Hollum Ameland

Nieuwbouw ouderenhuisvesting

Ameland-De-Stelp-01

Woonzorgcentrum de Stelp in Hollum op Ameland is toe aan nieuwbouw. Herbouw op de huidige locatie zou betekenen dat de bewoners twee keer moesten verhuizen: naar een tijdelijke voorziening tijdens de bouw en daarna terug naar de nieuwe Stelp. Een onplezierig en bovendien inefficiënt scenario.
 

ICSzorg ontwikkelde een idee voor een nieuwe zorglocatie op de plek waar de tijdelijke voorziening geprojecteerd was. Zo ontstond een grote kans: op deze locatie waren reeds een sporthal, een kinderdagverblijf en sociaal cultureel werk (met onder meer een theater) gevestigd.
 

Door de toevoeging van de woonfunctie ontstaan prachtige nieuwe concepten van samenwerking, die de leefomgeving sterk verbeteren voor alle betrokkenen. Vanuit synergie kunnen ruimten gedeeld worden, zodat bespaard wordt op investeringen en exploitatiekosten.

Ameland-De-Stelp-01
Ameland-De-Stelp-01

Mixed-use

Op basis van uitgewerkte gebiedsvisies gooide architectenbureau 19 Het Atelier uit Zwolle hoge ogen met een sprankelend schetsontwerp. Het betrekken van de gebruikers en juist bij een mixed-use voorziening, is in de Amelandse casus de basis voor een krachtige visie. Intussen heeft de Kwadrantgroep, die de zorg feitelijk levert, haar zorgvisie bijgesteld met het accent op leven en wonen. Daarmee neemt de behoefte aan zelfstandige woonruimte toe, woonruimten die bovendien toekomstbestendiger moet zijn. De aanpak is complexer dan solitaire herbouwen, maar biedt zoveel extra kansen voor alle betrokkenen: een fijne woon-, leef-, sport- en verblijfomgeving, voor een leven lang op Ameland.
 
In de video Een leven lang op Ameland, wordt het ontwerp voor de nieuwe zorginstelling mooi weergegeven.

Resultaat

Diensten