22 november 2022

Subsidie maakt ontmoetingsruimten mogelijk voor intramurale zorg

Verruiming Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten Ouderenhuisvesting (SOO)

shutterstock_431933083
Inclusieve Stad

Wat houdt de regeling in?

De regeling bestaat uit een subsidie van maximaal € 2.500 per m2 van de te bouwen ontmoetingsruimte. Door de regeling in te zetten op een (nieuw)bouwproject wordt een deel van de investering gedekt. Ook is het mogelijk de subsidie te benutten bij bestaande ouderenhuisvesting. Zo kunnen ook bestaande woningen aantrekkelijker worden door het realiseren van een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor bewoners.
Het subsidiebedrag kan gebruikt worden voor de bouwkosten; ontwerp-, materiaal- en loonkosten vallen dus binnen de regeling. De subsidie mag niet aangewend worden voor inrichtingskosten, exploitatiekosten of grondkosten. Met de huidige bouwprijzen subsidieert de regeling daarmee 70 tot 80% van de stichtingskosten van de ontmoetingsruimte als deze optimaal wordt ingezet.

Inclusieve Stad

Beschikbaar budget

 

In 2022 wordt het budget van de regeling met €8 miljoen verhoogd van €20 naar €28 miljoen. De regeling is dit jaar geopend tot en met 30 november 2022.

Op het moment van schrijven is voor de huidige openstelling ruim €14 miljoen aan subsidie verleend en is er voor €2.3 miljoen in behandeling. Daarmee is er nog een kleine €12 miljoen (42%) beschikbaar.

 

Wilt u vanaf 2023 aan de slag met een ontmoetingsruimte dan is de tweede openstelling vanaf januari 2023 interessant. Het beschikbare budget voor 2023 is verhoogd van €18 naar €26 miljoen.

Hoe kunnen we u ondersteunen?

 

Wilt u aan de slag met het realiseren van een ontmoetingsruimte? Wilt u weten op welke manier u deze regeling kunt benutten?

Deze vernieuwde stimuleringsregeling biedt u wellicht de financiële steun om uw ambities te realiseren.

 

We denken graag met u mee over de mogelijkheden om dit financieel en organisatorisch haalbaar te maken.

 

Voor vragen of meer informatie neemt u contact op met Bram Treffers, huisvestingsadviseur bij ICSzorg.