3 februari 2023

Ambitiespel voor de zorg

Breng uw ontwikkelkansen in beeld

Ambitiespel sfeerbeeld1
ambitiespel zorg3

Wat levert het op?

Met alle uitdagingen voor zorgvastgoed lijkt alles even belangrijk en even urgent. Waar begint u?

Werken aan een gefundeerde strategie begint bij het helder krijgen waar het voor uw organisatie nu echt om draait. Wat wilt u uw cliënten of bewoners bieden? Hoe ziet u uw eigen rol binnen het zorglandschap en hoe kijkt u aan tegen samenwerking?

Het spel helpt u om uw prioriteiten scherp te stellen, om letterlijk kleur te bekennen. Zo levert het spel u een strategie die voor uw organisatie passend en toekomstbestendig is. De resultaten van het spel worden door ons verzameld, zodat u een concreet naslagwerk heeft op basis waarvan u verdere vervolgstappen kunt bepalen.

Praktische informatie

Voor wie is het?

Bestuurders en MT (zorg, huisvesting, facilitair, financiën, innovatie)

Hoeveel spelen er mee?

Voor een goede interactie is het spel geschikt voor 4 tot 8 spelers.

Hoe lang duurt het?

Het spel duurt ca. 1,5 uur. Vooraf is er afstemming om het doel en de scope te bepalen.

Wat is de werkvorm?

Het ambitiespel is een kaartspel om inhoud te geven aan en keuzes te maken in prioriteiten. Het spel wordt fysiek gespeeld onder begeleiding van adviseurs van ICSzorg.

In korte tijd uw doelen concreet

U kunt het spel inzetten om organisatie brede doelen helder te krijgen en daarbij zorg en vastgoed te verbinden. Door het hele managementteam te betrekken, legt u bovendien de basis voor een breed en gedragen perspectief.

 

U kunt het spel ook benutten om een start te maken met een concrete opgave, bijvoorbeeld een nieuwbouwontwikkeling of het opstellen/herijken van het strategisch huisvestingsplan. Met het projectteam brengt u in een korte sessie in beeld welke doelstellingen u nastreeft en welke ontwikkeling relevant is.