Projectmanagement

In ons projectmanagement gedurende ontwerp- en realisatiefase werken wij met heldere kaders en afspraken, waterdichte (contract)stukken, goede communicatie en zorgvuldige aansturing.

Alle keuzes en overwegingen die tijdens het proces worden gemaakt hebben tot doel bij te dragen aan het realiseren van uw visie en ambitie. Een goed en zorgvuldig verloop van het proces vraagt nadrukkelijk om strak projectmanagement. Dat begint met het maken van duidelijke afspraken, het specificeren van verwachtingen en vervolgens het nakomen van die afspraken. Communicatie is daarbij essentieel.

Zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase verzorgen wij de financiële bewaking. Hierbij maken wij gebruik van onze tool 'Financieel Dashboard' wat in de stuurgroep wordt besproken en als rapportage wordt verstrekt. Eventuele tussentijdse wijzigingen van inzichten van zowel opdrachtgever, gebruiker als projectmanager worden tijdig op tafel gelegd en besproken, zodat er in alle openheid een besluit kan worden genomen. Dit vereist een proactieve houding van alle betrokkenen.