Ontwerpbegeleiding

Nieuwe huisvesting betekent veel voor alle betrokkenen. Het Programma van Eisen biedt een belangrijke start voor het ontwerpproces, tijdens het proces worden keuzes steeds concreter. Ook in het ontwerpproces zal input van gebruikers nodig zijn en is het belangrijk telkens te toetsen en af te stemmen of keuzes in het ontwerp functioneel ook goed aansluiten op de behoeften van de gebruikers. ICSadviseurs ondersteunt u in deze fases door het ontwerp te toetsen op onder meer functionaliteit, toekomstbestendigheid en kosten. Ook zal ICSadviseurs een belangrijke rol vervullen in de afstemming van het ontwerp op het onderwijs en de gebruikers.