Bouworganisatiestrategie

De taken en verantwoordelijkheden van de partijen die een rol spelen in het ontwerp- en bouwproces en daarmee de risicoverdeling moeten georganiseerd worden. De te kiezen projectorganisatie en de daarbij horende contractvorm zijn daarbij erg belangrijk voor de mate van invloed op het projectresultaat. ICS kan u hierin helpen bij het maken van strategische keuzes.
Daarbij ondersteunen wij u bij het samenstellen van een bouworganisatie die aansluit op de duurzame visie van de opdrachtgever en de gebruikers.