Kadernotitie

Om grip te houden op een project, stellen wij voor u een kadernotitie op. In dit document zijn de projectkaders eenduidig en meetbaar gedefinieerd.
In een kadernotitie zijn de grenzen van het speelveld beschreven en zijn de spelregels van het project gedefinieerd. De structuur is helder opgebouwd volgens de GROTIK-beheersaspecten. Op basis van deze uitgangspunten wordt het vervolgproces getoetst.