Visie- en conceptontwikkeling

Wij adviseren bij het ontwikkelen van huisvestingsconcepten op basis van uw visie op de zorg. Hierbij nemen wij de gebruikers en andere betrokkenen mee in het maken van de vertaling van het zorgproces naar toekomstgerichte huisvestingsdoelen.

Het ontwikkelen van goede huisvesting en het formuleren van een samenhangende toekomstvisie gaan hand in hand. Wij geloven dat een heldere visie voorwaarde is voor gedegen plan- en besluitvorming. In onze trajecten besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Het team van ICS beschikt over sterke vaardigheden met betrekking tot gebruikersparticipatie en hanteert werkvormen die teambuilding, toekomstgericht denken en creativiteit stimuleren. Strak geleid en toekomstgericht.

Binnen het overkoepelende zorgconcept is er aandacht voor op maat gemaakte concepten met betrekking tot werkplekken, eten en drinken, facility management en sociale infrastructuur die zijn afgestemd op de processen, bewoners, medewerkers en cultuur van de zorgorganisatie.