Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen

Het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen is een richtingbepalend document in de koers naar toekomstgericht zorgvastgoed. Wij kunnen een Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen voor u opstellen, waarbij u en uw team actief in het proces worden betrokken. Dit document dient als basis voor verdere besluitvorming, is een contractdocument voor de architect en adviseurs en biedt daarmee een belangrijke richtingbepalende stap in de koers naar toekomstgerichte huisvesting. We kunnen zowel een Ruimtelijk- Functioneel, Technisch als Facilitair Programma van Eisen opstellen.

We onderscheiden ons met een aanpak waarbij we van binnenuit denken, gebruikers nauw mee nemen in de ontwikkeling. We maken Programma's van Eisen waarbij duidelijk is hoe de nieuwe omgeving de kwaliteit van het primaire proces kan versterken. Hoe deze de gebruikers stimuleert het beste uit zichzelf te halen en waarin zij prettig kunnen leren, leven en werken. Programma's van Eisen die aan de basis staan van gebouwen die duurzaam, circulair en gezond zijn, die financierbaar en exploitabel zijn en waarbij de risico's zo klein mogelijk zijn.