Werkplekconcepten

De keuze van het juiste werkconcept bepaalt in grote mate de wijze van samenwerking, beleving en efficiency van een werkomgeving. In onze visie bestaat er geen eenduidig beeld of principe voor een werkconcept. De manier van werken hangt nauw samen met de visie op zorg en het dienstverleningsconcept.
Samen met uw team maken we een specifiek op maat gemaakte concept, dat afgestemd is op de processen en de cultuur van de organisatie en bijdraagt aan optimaal werkplezier.