WELL Building Standard

 
De WELL Building Standard is een internationaal keurmerk om de gezondheid en het welzijn van mensen in gebouwen te bevorderen. Een gezonde werk- en leeromgeving wordt steeds belangrijker bevonden en komt het welzijn van gebruikers ten goede. Zij voelen zich energieker en gelukkiger. Tegelijkertijd leiden gezonde omgevingen tot een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim en betere leerprestaties.

De WELL Building Standard V2* omschrijft 10 thema’s met bijbehorende richtlijnen, die een grote invloed hebben op de individuele gezondheid. Aan elke richtlijn zijn punten toegekend op basis van de potentiële positieve impact op het welzijn van de gebruikers. Om een WELL certificaat te behalen, dient minimaal aan de vereiste richtlijnen (preconditions) te worden voldaan en kunnen punten worden gescoord aan de hand van optimalisaties. Afhankelijk van het aantal behaalde punten wordt één van de vier certificaten uitgereikt: Brons, Zilver, Goud of Platinum.
 
*De WELL v2 (augustus 2020) is geoptimaliseerd ten opzichte van WELL v1 (oktober 2014), door de vele ervaringen van eerdere WELL gebruikers en onderzoekers wereldwijd.

Onze duurzame pijlers sluiten sterk aan op de visie van WELL.
 
Gebruikswaarde – steeds meer is er behoefte aan
structurele aandacht voor gezondheid en welzijn. Door dit integraal mee te nemen wordt de gebruikswaarde van een gebouw verhoogd.
 
Gezondheid – een duurzaam gebouw is een gezond gebouw met een gezond binnenklimaat en thermisch, akoestisch en visueel comfort. Er wordt gebruikgemaakt van gezonde materialen die weer bijdragen aan een gezonde levensstijl.

Grondstoffen – toepassing van duurzame grondstoffen, zoals biobased en/of circulaire materialen, dragen bij aan een gezonde omgeving. Binnen WELL wordt hier aandacht aan besteed binnen het concept ‘materials’ door ongezonde materialen te reduceren.
 
Natuurinclusief – natuurinclusieve gebouwen leveren
naast een positieve bijdrage aan de omgeving ook een positieve bijdrage aan mentaal herstel.
 
Energie – een energieneutraal gebouw kan op gespannen voet staan met een gezond gebouw.
Het is goed om hier bewust van te zijn en dit expliciet te toetsen tijdens de ontwerpfase.