Facilitair Management

Na oplevering is er veel te organiseren om het gebouw “in bedrijf” te krijgen. Door goede voorbereiding in de realisatiefase, is de organisatie voorbereid voor het gebruik en zijn de afspraken gemaakt met de toekomstige contractpartijen. Wij kunnen u met facilitair management hierbij volledig ontzorgen en zo tijdens het gebruik de geformuleerde prestaties monitoren en partijen houden aan gemaakte afspraken.