Businesscases

Verkennen van de haalbaarheid van een nieuw project is een belangrijke eerste stap. Afhankelijk van de aard en context van een opgave kan het accent van een haalbaarheidsstudie flink verschillen. De adviseurs van ICS benaderen haalbaarheidsstudies vanuit verschillende invalshoeken en we maken maatschappelijke kosten en baten in de breedste zin inzichtelijk.

Invalshoeken businesscases

We kijken of een project financieel, technisch en functioneel haalbaar is. Of deze bijvoorbeeld in termen van planning en procedures haalbaar is, of er juridische beperkingen zijn en of er draagvlak voor (te vinden) is onder medewerkers, cliënten, verwanten, de politiek, publieke opinie en andere stakeholders. Dit verwerken we in een businesscase voor een opgave. Vanzelfsprekend kijken we – waar mogelijk – naar de gehele levenscyclus van een opgave en zijn we ook in staat te kijken naar verschillende financieringsmodellen en mogelijkheden.

Tandheelkunde UMC Radboud 2