(Bouw)Projectmanagement

Alle keuzes en overwegingen die tijdens het proces worden gemaakt hebben tot doel bij te dragen aan het realiseren van uw visie en (duurzame) ambitie. Een goed en zorgvuldig verloop van het proces vraagt nadrukkelijk om strak projectmanagement met heldere kaders en afspraken, waterdichte (contract)stukken, goede communicatie en zorgvuldige aansturing van de betrokkenen.

Vlekkenplan nieuwe locatie Horst

Financiële bewaking

Zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase verzorgen wij de financiële bewaking. Hierbij maken wij gebruik van onze tool ‘Financieel Dashboard’ wat in de stuurgroep wordt besproken en als rapportage wordt verstrekt. Hier vallen ook afwegingen op het vlak van Total Cost of Ownership waarin nadrukkelijk exploitatie en investeringsbeslissingen worden gecombineerd.